Bra för miljön

Klimatsmart tomat – Bra för miljön

 

Söråkers grönsaker ligger i Medelpad ca 2 mil från Sundsvall. Här värmer vi med träflis från SCA. Nära till både Kunder och Energi, och självklart plockar vi röda tomater!

Det har debatterats en del i media om vad man bör äta och inte för att minimera utsläppen av växthusgaser. Svenska tomater har blivit beskyllda för att stå får en stor del av utsläppen. Det skulle t.ex vara bättre att äta en spansk tomat då den trots den länga transporten ger mindre CO2 till atmosfären.

DETTA GÄLLER ENDAST DÅ MAN VÄRMER MED FOSSILA BRÄNSLEN.

Eldning med flis ger 15 ggr mindre CO2 ekvivalenter till atmosfären än olja.

Jämför klimatpåverkan olja/flis

CO2
(koldioxid)
N2O
(lustgas)
CH4
(metan)
CO2-ekvivalenter
(klimatpåverkan)
olja2740,0180,011280
flis00,0070,921

Vi jobbar ständigt med att minimera energiförbrukningen, 2007 bytte vi plasten på tomathuset för att förbättra isoleringen

En annan orsak att välja svenska produkter att är här uppe i kalla nord finns det inte så många elaka kusar och vi har därför inte samma behov av att använda oss av kemiska bekämpningsmedel. Svenska tomatodlingar använder i snitt 2g/1000kg tomater, Holland 15g, Spanien gör av med 289g/1000kg tomater (siffrorna från 2007). Här i Söråker använder vi oss endast av biologisk bekämpning!

Behöver du hjälp